Home / VERSLAGEN

VERSLAGEN

Notuleren opMaat heeft ervaring met de volgende verslaglegging

Inhoudelijk

• politiek/bestuurlijk
• medezeggenschap
• zakelijk
• projecten
• interviews
• hoorzittingen
• conferenties
• verenigingen

Vormen

• beknopt, samenvattend
• uitgebreid
• woordelijk

Maatwerk is maatgevend

Een keuze voor een bepaalde verslaglegging komt in overleg met u tot stand. Notuleren opMaat levert verslaglegging toegesneden op uw wensen.

Top